PREVAJANJE

Pri pripravi prevodov upoštevamo stroga merila in redno izvajamo postopke za zagotavljanje kakovosti. V samem procesu izdelave prevoda sodeluje več različnih strokovnjakov:

  • Konzultacije naročnika in prevajalca: po telefonu, Skypu ali elektronski pošti (seznanitev in opredelitev ključnih pričakovanj in želja glede sloga in izrazoslovja ter razreši morebitne pomenske nejasnosti).
  • Prevajanje je zaupano prevajalcu, ki mu je tematika blizu - je strokovnjak z izkušnjami s prevajanjem na danem področju.
  • Prevod pred predajo naročniku jezikovno pregleda lektor (naravni govorec) in lektorira besedilo v e-obliki.
  • Pred predajo naročniku se preveri še oblikovno ustreznost prevoda.
  • Dostava prevoda besedila naročniku po e-pošti v elektronskem formatu.

 
TOLMAČENJE

V kolikor potrebujete tolmačenje oziroma prevajanje v živo vam naši tolmači izvedejo simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Le to je še posebej dobrodošlo na sestankih ali pri neformalnem druženju s poslovnimi partnerji. Poleg tega tovrstne storitve ponujamo tudi organizatorjem konferenc, posvetov in drugih dogodkov.

Kakšna je razlika med posameznim tolmačenjem?

Simultano tolmačenje je sočasno prevajanje govornika, ki govori z običajno hitrostjo, tolmač pa le z nekaj sekundnim zamikom prevaja, kar je bilo povedano. S tehničnega vidika je potrebna prevajalska kabina z ustrezno opremo, v kateri se nahaja tolmač. Tovrstno tolmačenje ima prednost v prihranku časa in sočasnem prevodu, saj govorniku ni treba čakati na tolmačev prevod govora – prevod slišijo samo udeleženci, ki si nadenejo slušalke. Slabost pa je potrebna tehnika. Mnogi hoteli in konferenčne dvorane so že opremljeni s prevajalskimi kabinami, sicer pa je prevajalsko kabino treba najeti.

Šepetano tolmačenje poteka neposredno ob poslušalcu, saj mu tolmač sproti šepeta prevod govornika. Posebno okolje in tehnika ni potrebna. Slabost je, da smo omejeni na število vključenih (prevajanje do največ 3 osebe, saj bi v nasprotnem primeru prihajalo do prevelikih motenj).

Tovrstno tolmačenje je primerno za manjše število vključenih oseb.

Konsekutivno tolmačenje je prevajanje s časovnim zamikom. V tem primeru govornik po nekaj stavkih počaka tolmača, da prevede, kar je bilo povedano. Kot pomoč si lahko tolmač med poslušanjem zapisuje ključne besede, da tako govorjeno besedo kar se da natančno prevede.

Tako tolmačenje je uporabno, ko je na voljo dovolj časa, da govornik po nekaj stavkih počaka na tolmačev prevod govora. Upoštevati je treba, da ta prevod poslušajo vsi udeleženci. Slabost tovrstnega tolmačenja je, da govornik za isti govor pri konsekutivnem tolmačenju porabi skoraj dvakrat toliko časa kot pri simultanem ali šepetanem, saj mora po nekaj stavkih počakati tolmača, da prevede, kar je bilo povedano. Prednost pa je prihranek pri tehniki in številu tolmačev.

Z naročnikom se pogovorimo o potrebah pri njegovem tolmačenju in mu glede na želje, pričakovanja ter možnosti svbetujemo najoptimalnejšo rešitev.

Simultano prevajanje
Podjatja ob obisku poslovnih partnerjev iz oz. v  tujino ali na drugih dogodkih, ki vključujejo jezikovno raznolike ljudi, potrebujejo prevajalca, ki bo poskrbel za lažje govorno sporazumevanje med udeleženci. V večini primerov za te potrebe najamemo prevajalca. V določenih promerih pa je potrebno tudi simultano prevajanje.

Ključna razlika je, da se tolmačenje in simultano prevajanje razlikujete predvsem glede časovnega okvira. Ta namreč prevaja istočasno z govorom. Simultano prevajanje zahteva večjo tehnično podporo, saj je prevajalec običajno v prevajalski kabini, prevod pa posreduje poslušalcem preko slušalk – govor govorca in prevajalca poteka sinhrono. Za tolmačenje zadostujeta mikrofon in ozvočenje, včasih pa tudi to ni potrebno – odvisno od tega, v kakšnem ambientu se odvija govor in kako velika je skupina poslušalcev.

Tako je pri tovrstnem prevajanju potrebno zagotoviti tudi dodatno opremo.

VODENJE IN SPREMLJANJE

V kolikor bi pri pripravi materialov potrebovali spremljanje kitajskih partnerjev ali gostov po Sloveniji in bližnjih državah, vam ponujamo možnost spremljanja in prevajanja v kitajski jezik.

Več o ponudbi tukaj.