S prijavo na »Vavčer za digitalni marketing VAV 8 – 2020« želimo realizirati tri cilje:

  1. Spletna stran ceatm.org za korporativno predstavitev poslovanja družbe v slovenskem in angleškem jeziku v celoti prenovljena. Na ta način bi želeli povečati prepoznavnost in razširiti krog poslovnih partnerjev.
  2. Spletna trgovina za potrebe prodaje izdelkov in storitev CEATM in partnerjev.
  3. Rezervacijska platforma (booking), za potrebe rezervacij storitev, ki jih ponuja CEATM z ambicijami, da se platforma razširi tudi na druge ponudnikev Vipavski dolini, saj se ob vedno bolj razvijajočem se turizmu tukaj kaže poslovna priložnost.

Predvidena vrednost celotnih stroškov projekta znaša 13.234,00 EUR, od tega je bil s strani »Evropskega sklada za regionalni razvoj« odobren znesek pomoči v višini 6.500,00 EUR. Iz česar izhaja, da je predvidena vrednost lastnih virov CEATM d.o.o 6,743,00 EUR.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivus strani Republike Slovenije - Slovenski podjetniški sklad v okviru Vavčerja za digitalni marketing VAV 8 – 2020«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

 

S prijavo na »Javni poziv za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)« razpis želimo v okviru projekta »Digital Ceatm« realizirati dva cilja. (1) Izdelava video vsebine za potrebe sodelovanja s trgom PodsaharskeAfrike, s katerimi v podjetju že sedaj sodelujemo. Tako bo video služil promociji in prodaji storitev svetovanja,raziskovanja, turističnih dejavnosti na območju Podsaharske Afrike,kakor tudi predstavitvi sodelovanja med slovenskimi podjetji in podjetji PodsaharskeAfrike. (2) Vzporedno s tem bomo optimizirali spletno stran ceatm.org (SEO, ključne besede, povratnepovezave), s čimer bo podjetje bolj razpoznavno na svetovnem spletu. Vzpostavljen bo tudi sistem merjenja učinkovdigitalnih kanalov in sledenja potencialnim strankam, s čimer se boizboljšalo prodajne procese in optimiziralo marketinške aktivnosti sciljem višje učinkovitosti le-teh.

Cilj operacije je da bi dobili večje število kontaktov in večje število potencialnih naročils strani podjetij Podsaharske Afrike. Morebitni učinek bo rezultiral tudi vpovečanju turističnega povpraševanja s strani turistov PodsaharskeAfrike, kakor tudi povečanemu sodelovanju med slovenskimi podjetji inpodjetji Podsaharske Afrike. Tako bomo okrepili sodelovanje, ki boposledično doprineslo tudi k zmanjšanju finančnih izgub zaradi posledic epidemije.

Predvidena vrednostcelotnih stroškov projekta »Digital Ceatm« znaša 17.426,82EUR, od tega je bil s strani »Evropskega sklada za regionalni razvoj« odobren znesek pomoči v višini 9.998,99 EUR. Iz česar izhaja da je predvidena vrednostlastnih virov CEATM d.o.o 7.427,83 EUR.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si