V razvoju podjetja se vedno srečamo z izzivom, ko posla ne moremo izpeljati sami.

Takrat je čas, da si poiščemo poslovnega partnerja, ki nam bo pomagal pri realizaciji posla.

Še toliko boj se soočamo z izzivi, ko je naše poslovanje vezano na tuje trge.

Mi Vam ponujamo pomoč in Vam lahko na tej poti svetujemo.

Če Vam sami ne bomo znali svetovati vam bomo priporočili svetovalca, ki bo to storil bolje od nas.

O kitajskih investicijah v države zahodnega Balkana je moč dobiti veliko podatkov.

Zanimanje kitajskih podjetnikov je predvsem usmerjeno v nepremičninske posle, v investicije v logistiko in z njim povezanimi prevozi blaga in potnikov, investicije v razvoj, šport in izobraževanje ter tehnologijo. V zadnjem času se zelo povečuje zanimanje za trgovanje z vinom in drugimi prehranskimi izdelki.

Na drugi strani, so Nigerijski poslovneži dokaj neznani na Trgih Zahodnega Balkana.

Vendar pa Nigerija privablja investitorje in je kot ključna področja navedla naslednja področja:

  • Proizvodnjo
  • Rudarstvo in mineralne vire
  • Kmetijstvo
  • Obdavčitev.

Ljudska repúblika Kitajska je država v Vzhodni Aziji in deloma Srednji Aziji ter najbolj obljudena država na svetu s približno 1,404 milijarde prebivalcev.

Obsega približno 9.600.000 kvadratnih kilometrov in je tretja ali četrta največja država po površini.

V današnjem globalnem svetu je skoraj nemogoče, da se ne bi soočali s kitajskimi, surovinami, polizdelki ali izdelki.

Vedno bolj pa tudi Kitajska širi svoj vpliv s neposrednimi naložbami v lokalno gospodarstvo.

V kolikor bi želeli, da vam pomagamo pri vzpostavitvi poslovnih stikov, nam pišite.

Po celotni Afriki v zadnjih letih rastejo številni pomembni infrastrukturni projekti, ki bodo celini pomagali, da spodbudi gospodarsko rast in se izvleče iz skrajne revščine.

Gradnjo mnogih investicij so Afričani zaupali Kitajcem, ki pa imajo v zadevi izključno svoj interes: širjenje geopolitične moči.

Z večanjem števila prebivalstva in kupne moči se povečuje tudi potrošnja.

Da ne bi bili odvisni zgolj od uvoza država spodbuja investicije v proizvodne obrate.

Če vas zanima, katere panoge so najbolj perspektivne, nam pišite.