Lektoriranje

Na željo strank, ki že imajo prevedeno gradivo, nudimo lektoriranje kitajskega jezika. Pri tem gre za podroben pregled besedila, pri katerem lektor (native speaker) preveri razumljivost besedila ter njegovo slogovno in slovnično ustreznost.

 

 

 

 

 

 

 

V storitev je vključeno:

  • Konzultacije naročnika in lektorja: po telefonu, Skypu ali elektronski pošti (seznanitev in opredelitev ključnih pričakovanj in želja glede sloga in izrazoslovja ter razrešitev morebitne pomenske nejasnosti v prevodu).
  • Celotna storitev lektoriranja praviloma vključuje odpravo slovničnih in tipkarskih napak; pregled razumljivosti besedila z vidika ciljnega bralca; pregled slogovne in jezikovne pravilnosti besedila. Poda se tudi predloge za izboljšanje besedila, ki se jih upošteva, v kolikor naročnik to želi.
  • Dostava lektoriranega besedila naročniku po e-pošti v elektronskem formatu.