V CEATM smo se skupaj s poslovnimi partnerji lotili storitve iskanja kadra (Headhunting) za podjetja. Poleg tega pa nudimo tudi pomoč pri izdelavi življenjepisa (Resume writers) in najem kariernega trenerja (Career coaches).

 

ISKANJE KADRA OZ. HEADHUNTING

V CEATM smo se skupaj s poslovnimi partnerji lotili storitve iskanja kadra (Headhunting) za podjetja. Poleg tega pa nudimo tudi pomoč pri izdelavi življenjepisa (Resume writers) in najem kariernega trenerja (Career coaches).
Ker se zavedamo, da ne moremo biti strokovnjaki za vse, smo se omejili zgolj na naslednja področja:

  • vodilni in vodstveni kader,
  • trženje,
  • HRM,
  • IT in
  • sinologe.

Največkrat iskanje kadra poteka zaradi potreb pri vzpostavitvi novih poslovnih priložnosti v državah Zahodnega Balkana, Azije in Afrike. Seveda se prilagodimo željam in pričakovanjem naših naročnikov in lahko kadre iščemo tudi za druge potrebe.  

Iskanje poteka na različne načine. Gre dobesedno za lov za najboljšim kadrom, ne glede na to, ali je ta v Sloveniji, tujini, trenuten iskalec zaposlitve ali še v delovnem razmerju. Če vaše prosto delovno mesto zahteva vrhunsko izobražen kader z delovnimi izkušnjami, ali pa delujete na področju, kjer so poklici v deficitu, je headhunting pravzaprav edina možnost, kako si zagotoviti ustrezen kader in s tem tudi konkurenčno prednost.

Za dobro selekcijo kadrov moramo upoštevati čim več možnih kandidatov za delo. Običajno iskanje kadrov zajame le ljudi, ki so brezposelni in aktivno iščejo zaposlitev. Headhunting vam zagotovi veliko širši nabor kandidatov in s tem možnost boljše selekcije kadrov.

Vendar pa naši naročniki niso samo podjetja. Ustrezno poskrbimo tudi za kader, saj se zavedamo, da je skrb za kadre ključna. Storitev pomoč pri izdelavi življenjepisa (Resume writers) je namenjena posameznikom, ki bi želeli izboljšati svoj življenjepis, tako da bi jih potencialni delodajalci lažje opazili v množici drugih iskalcev zaposlitve. Ta storitev največkrat sovpada z najemom kariernega trenerja (Career coaches), ki v posamezniku prepozna najboljše in ga usmerja, da bo iz povprečnega postal odličen strokovnjak. Na ta način pripravi kandidata, da bo lahko dobil še boljšo zaposlitev.

 

ISKANJE SINOLOGOV ZA PODJETJA

Ta storitev vključuje iskanje kandidatov po naši banki podatkov, iskanje in selekcijo pasivnih iskalcev zaposlitve oz. headhunting, »skriti kadrovnik« oz. iskanje in selekcijo v konkurenčnih podjetjih in panogah, uporabo socialnih mrež. Namenjena je podjetjem, ki iščejo ustrezne kandidate, ki morajo obvadati kitajski jezik. 

 

Izkoristite brezplačno svetovanje!

Svetovanje zajema svetovanje po telefonu, elektronski pošti ali osebno.

Prvih 15 minut svetovanja je brezplačnih.

Naročilo brezplačne storitve najdete tukaj.

Na podlagi pogovora se stranki dogovorita, katera storitev bo za stranko najprimernejša. Za daljše in bolj poglobljene odgovore nas kontaktirajte.