Rent-a-Consultant

CEATM nudi storitev najem svetovalca

Postavlja pa se aktualno vprašanje, zakaj podjetja ne bi sama rešila svoje težave, pa naj si bo to prizadevanje za zmanjšanje stroškov ali vstop na nove trge. To bi bilo po logiki sklepanja najbolj učinkovito in racionalno. Vendar pa obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja najamejo poslovne svetovalce. Nekaj teh smo našteli spodaj:

  • Neobremenjen zunanji pogled: Vsakdo v podjetje ko se sooča  z različnimi izzivi pri delu povpraša sodelavce, prijatelje in druge za njihovo mnenje. Vendar pa tudi podjetja to pogosto potrebujejo, še posebej pri sprejemanju težkih odločitev. Podjetja sicer razvijejo strategijo o tem, kako rešiti problem, s katerim se spopadajo, ampak se želijo prepričati, da je tisto, kar razmišljajo, pravilno. Lahko da niso blizu rešitve, da jim manjka odgovor oziroma pot do rešitve. Pri tem ne iščejo kakršno koli mnenje. Ker svetovalci pogosto delajo z različnimi podjetji in so podoben problem reševali v preteklosti večkrat, lahko ponudijo načine in pristope, ki temeljijo na izkušnjah in najboljših praksah. Tako pogosto prinašajo v podjetja nove in inovativne ideje.
  • Dodatna moč: Podjetja imajo opravka s specifičnimi problemi, katerih reševanje je zelo pomembno a niso predmet vsakdanjega urnika. Osredotočiti se je potrebno na redno dnevno poslovanje, novi projekti pa običajno zahtevajo prenovo prioritet osnovnih delovnih zadolžitev zaposlenih. Zaposlovanje novih delavcev za zapolnitev te vrzeli nima vedno smisla, ker je veliko teh projektov vezanih na enkratne ukrepe, delovanje pa časovno omejeno. To je lahko program za znižanje stroškov, integracija po združitvi in podobno. V takšnih primerih svetovalci služijo kot začasna, visoko kvalificirana delovna sila.
  • Specializirana znanja: Morda najpogostejši razlog, da podjetja najamejo svetovalce, so specializirana znanja, ki morda ne obstajajo v podjetju. Z angažiranjem svetovalnega podjetja, podjetje dobi dostop do skupine strokovnjakov, ki ima znanje za reševanje različnih izzivov. Plačevanje lastnih zaposlenih za nedoločen poln delovni čas s takšnimi znanji bi lahko bilo drago, svetovalce pa podjetje najame le takrat, ko takšna znanja potrebuje.
  • Pokritje za težke odločitve: Včasih, ko podjetja rešujejo zahtevne probleme ali delajo na zelo občutljivem projektu, je sprejemanje odločitev lahko težko in obremenjujoče za vodilne v družbi, še posebej, če je odločitev povezana s čustvi ali politiko. Svetovalci v takšnem primeru zagotavljajo nepristranske oči in s predlogi ukrepov izdelajo strokovno podlago za odločitve in s tem olajšajo sprejetje odločitev.

Specializirali smo se za naslednja področja:  

  • Tržne raziskave in vstop na nove trge (tu so predvsem mišljeni trgi kot je Kitajska, Podsaharska Afrika, Filipini, Indija, Avstralija, Argentina, države na Zahodnem Balkanu, Italija in Avstrija)
  • HRM (iskanje ključnega kadra, sinologov, strokovnjakov za IT področje). Po naročilu pa Vam lahko poiščemo tudi strokovnjake z drugih področij.
  • Svetovanje pri prevajanju, pripravi besedil, avdio, video in drugem gradivu.

Velikokrat gre tudi za prepletanje storitev, še posebej če se storitev pretežno veže na določen trg, kjer je potrebno poznavanje lokalnih jezikov in običajev (Kitajska, Afrika).

Več o naši ponudbi poslovnih storitev si lahko ogledate na www.ceatm.com.

 

Izkoristite brezplačno svetovanje!

V kolikor se ne morete odločiti, katera oblika svetovanja bi bila najbolj primerna za Vas, lahko naročite brezplačno 15-min svetovanje.

Svetovanje zajema svetovanje po telefonu, elektronski pošti ali osebno.

Na podlagi dogovora pa se stranki dogovorita, katera oblika svetovanja bo za stranko najprimernejša.

Za daljše in bolj poglobljene odgovore nas kontaktirajte.

Za obisk/klic/odgovor se obračuna najmanj ena ura, zaračuna pa se vsake nadaljnje pol ure.

Če je več zaporednih klicev ali elektronskih sporočil na isto temo, se upošteva skupen čas vseh klicev/odgovorov.

Naročene svetovalne ure se lahko koristijo skupaj ali po ločenih delih.

Osnovno poslovno svetovanje Slovenija     

Osnovno poslovno svetovanje je namenjeno naročniku preden se odloči, da bo vstopil na slovenski trg. Prvenstveno je namenjeno tujcem, ki bi želeli poslovati v Sloveniji. Obsega svetovanje v obsegu do 5 svetovalnih ur. Svetovanje nudijo slovenski strokovnjaki.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

Poglobljeno poslovno svetovanje Slovenija 

Poglobljeno poslovno svetovanje je namenjeno tistim naročnikom, ki so se že odločili, da bodo poslovali s Slovenijo in že imajo jasno vizijo poslovanja. V svetovanju, ki obsega 100 svetovalnih ur, svetovalci s posameznih področij (pravno, davčno, trženjsko ipd.) nudijo naročniku podporo pri vstopu na slovenski trg. Svetovanje nudijo slovenski strokovnjaki.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

Ciljno poslovno svetovanje Slovenija           

Ciljno poslovno svetovanje je namenjeno konkretnim svetovanjem. Opredeljena je ura svetovanja.  Svetovanje nudijo slovenski strokovnjaki.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

Osnovno poslovno svetovanje v izbrani državi          

Osnovno poslovno svetovanje je namenjeno naročniku preden se odloči, da bo vstopil na določen trg izbranih držav. Obsega svetovanje v obsegu do 5 svetovalnih ur. 

Izvajamo svetovanja za naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija, Kitajska, Nigerija, Gana, Filipini, Indija, Avstralija, Argentina. Svetovanje izvajajo svetovalci neposredno iz Slovenije, oz. svetovalci iz zgoraj navedenih držav, ki so specializirani za posamezno svetovalno področje.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

Poglobljeno poslovno svetovanje v izbrani državi     

Poglobljeno poslovno svetovanje je namenjeno tistim naročnikom, ki so se že odločili, da bodo poslovali z izbrano državo in imajo jasno vizijo poslovanja. V svetovanju, ki obsega 100 svetovalnih ur, svetovalci s posameznih področij (pravno, davčno, trženjsko ipd.) nudijo naročniku podporo pri vstopu na izbrani trg.. Svetovanje izvajajo svetovalci neposredno iz Slovenije, oz. svetovalci iz zgoraj navedenih držav, ki so specializirani za posamezno svetovalno področje.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

Ciljno poslovno svetovanje v izbrani državi 

Ciljno poslovno svetovanje je namenjeno iskanju rešitev za konkretne poslovne izzive, ki pa jih ni možno opredeliti v okviru zgornjih storitev. Zato se stranki dogovorita za obseg svetovanja. Minimalen čas namenjen svetovanju je ena svetovalna ura (60 min). Svetovanje izvajajo svetovalci neposredno iz Slovenije, oz. svetovalci iz zgoraj navedenih držav, ki so specializirani za posamezno svetovalno področje.

Svetovanje lahko naročite tukaj.

 

V kolikor niste našli prave ponudbe za najem svetovalca nam pišite!