Vsako podjetje, ki želi nastopati na trgu mora poskrbeti za svojo predstavitev podjetja, saj  je to okno v svet vsakega posla. Morda vas zanima priprava tekstov – pisanje besedil za splet, izdelava letaka, slogana, ali pa se morate le v pisni obliki prestaviti poslovnim partnerjem. Predstavitev podjetja lahko mi opravimo za vas. Specializirali smo se za zahodnobalkanske, azijske (Kitajska) in afriške države (Nigerija). Vse to vam izdelamo v slovenskem, hrvaškem, srbskem, bosanske, črnogorske, kitajskem ali angleškem jeziku.

Kako naredimo predstavitev vašega podjetja?

Na sestanku nam zaupate informacije o vašem podjetju, kaj bi želeli, da predstavitev podjetja obsega, komu je predstavitev namenjena in zakaj. Potem mi pripravimo osnutke tekstov, vam jih posredujemo na vpogled in potem na sestanku uskladimo način popravkov. In tako naprej, dokler z izdelkom niste popolnoma zadovoljni. Predstavitev podjetja mora biti namreč taka, da se vi z njo dobro počutite in da naredi zaželen vtis na vašega poslovnega partnerja. Sledi še prevod v željeni jezik.

Pišemo besedila na ključ – uskladimo naročnikove želje, analiziramo ozadje tematike, ki ga besedilo obdeluje in oblikujemo ustrezne zaključke, ki se kažejo kot tekstovne rešitve. Naš cilj pri pisanju besedil je, da se ga oblikuje tako, da bo pritegnilo bralca in ga spodbudilo, da se nanj odzove. Pišemo za tiskane publikacije (predstavitvene zloženke, poročila, letake, časopise), spletne medije (spletne strani, socalna omrežja) in druge medije. Lahko vam napišemo tudi besedila po naročilu, govore ali PR članke, izvedemo intervjuje za objavo v zloženkah, na spletu ali v medijih.

V kolikor povzamemo, ponujamo naslednje storitve, ki so prilagojene vašim željam in potrebam.

  • Predstavitvena zloženka/spletna stran,
  • Promocijski članek,
  • Intervju,
  • Govor,
  • Besedila po meri.

Pišemo različne vrste besedil (promocijska besedila, sporočila za medije, slogani, reklamna sporočila, komentarji, kolumne, članki, poročila, projektne dokumentacije ...) po meri.

Zaupajte nam svoje želje in skupaj bomo našli ustrezne rešitve.

Specializirali smo se predvsem za področje turizma, investicij in poslovnega svetovanja.

Več o ponudbi tukaj.