Operacija digital Ceatm

S prijavo na »Javni poziv za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)« razpis želimo v okviru projekta »Digital Ceatm« realizirati dva cilja. (1) Izdelava video vsebine za potrebe sodelovanja s trgom PodsaharskeAfrike, s katerimi v podjetju že sedaj sodelujemo. Tako bo video služil promociji in prodaji storitev svetovanja,raziskovanja, turističnih dejavnosti na območju Podsaharske Afrike,kakor tudi predstavitvi sodelovanja med slovenskimi podjetji in podjetji PodsaharskeAfrike. (2) Vzporedno s tem bomo optimizirali spletno stran ceatm.org (SEO, ključne besede, povratnepovezave), s čimer bo podjetje bolj razpoznavno na svetovnem spletu. Vzpostavljen bo tudi sistem merjenja učinkovdigitalnih kanalov in sledenja potencialnim strankam, s čimer se boizboljšalo prodajne procese in optimiziralo marketinške aktivnosti sciljem višje učinkovitosti le-teh.

Cilj operacije je da bi dobili večje število kontaktov in večje število potencialnih naročils strani podjetij Podsaharske Afrike. Morebitni učinek bo rezultiral tudi vpovečanju turističnega povpraševanja s strani turistov PodsaharskeAfrike, kakor tudi povečanemu sodelovanju med slovenskimi podjetji inpodjetji Podsaharske Afrike. Tako bomo okrepili sodelovanje, ki boposledično doprineslo tudi k zmanjšanju finančnih izgub zaradi posledic epidemije.

Predvidena vrednostcelotnih stroškov projekta »Digital Ceatm« znaša 17.426,82EUR, od tega je bil s strani »Evropskega sklada za regionalni razvoj« odobren znesek pomoči v višini 9.998,99 EUR. Iz česar izhaja da je predvidena vrednostlastnih virov CEATM d.o.o 7.427,83 EUR.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

 

  

 

Presentation video 2020

 Europe_Slovenia_Africa_ CEATM Business services presentation video for 2020
 

Contact us now

 

telefon

email

skype

+386 51 313 221

info(at)ceatm.org

CEATM d.o.o.

 

or fill our contact form

Follow CEATM

 
fblitwytsp